تبلیغات
همیشه تبرك باحمید - طوایف بلوچ

ماعاشقان سخت كوش همیشه پای عشقمان میمانیم

طوایف بلوچ

نویسنده :حمید2 پیری 2
تاریخ:پنجشنبه 25 اسفند 1390-09:57 ق.ظ

ردیف نام طایفه توضیحات
۱ آزادی
۲ ارباب
۳ استادی
۴ اسماعیل زهی
۵ امراء
۶ امیری
۷ ایرندگانی
۸ ایزدپناه
۹ بادپا – صابرو
۱۰ باران زهی
۱۱ بارانی
۱۲ باجیزهی
۱۳ بارکزهی
۱۴ بامری
۱۵ براهویی
۱۶ برهان زهی
۱۷ بلوچ زهی
۱۸ بلیده ای
۱۹ بیجارزهی
۲۰ پیام
۲۱ جدگال
۲۲ جمشید زهی
۲۳ حسن زهی
۲۴ حسین زهی
۲۵ حسین بر
۲۶ حیدری
۲۷ دادگر
۲۸ دامنی
۲۹ داودی
۳۰ درازهی
۳۱ درخشان
۳۲ دکالی
۳۳ دهقان
۳۴ دهواری
۳۵ رئیسی
۳۶ رخشانی
۳۷ رکنی
۳۸ رودینی
۳۹ ریگی
۴۰ سابکزهی
۴۱ سارانی
۴۲ سالارزهی
۴۳ سپاهی
۴۴ سراوانی
۴۵ سردارزهی
۴۶ سنجرانی
۴۷ شاهوزهی
۴۸ شکل زهی
۴۹ شنبه زهی
۵۰ شه بخش
۵۱ شهلی بر
۵۲ شهنوازی
۵۳ شیخ حسینی
۵۴ شیخ زاده
۵۵ شیرانی
۵۶ شیرخان زهی
۵۷ صالح زهی
۵۸ صفرزهی
۵۹ عمرزهی
۶۰ عیسی زهی
۶۱ قادری
۶۲ قنبرزهی
۶۳ قلندرزهی
۶۴ کاشانی
۶۵ کبدانی
۶۶ کدخدایی
۶۷ کرد
۶۸ کهرازهی
۶۹ گرگیچ
۷۰ گمشادزهی
۷۱ لاشاری
۷۲ لشکری
۷۳ مبارکی
۷۴ محمدی
۷۵ محمودزهی
۷۶ مرادزهی
۷۷ ملازاده
۷۸ ملازهی
۷۹ ملک زاده
۸۰ ملک زائی
۸۱ میر
۸۲ میربلوچ زهی
۸۳ میرعثمان
۸۴ میرلاشاری
۸۵ میرمرادزهی
۸۶ نارویی
۸۷ نصرتی
۸۸ نعمت اللهی
۸۹ نهتانی
۹۰ نوتی زهی
۹۱ هاشمزهی
۹۲ هوتی – حوتی
۹۳ یارمحمدزهی
۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

بازدید کننده گرامی!

۱- اگر در لیست نام طایفه ای موجود نیست، دلیل بر بی توجهی به آن طایفه نمی باشد.

۲- اگر در لیست نام طایفه ای موجود نیست، نام طایفه همراه با مناطق سکونت آنرا به ما اطلاع دهید.

۳- لیست طایفه ها کامل نشده است.
Admin Logo
themebox Logo